Styrelsen

Styrelsen

Efter årsmötet 2024 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Rolf Ågren Humling  
Lövlundsvägen 25
81491 Furuvik
0736 - 401 987
troskenfiske@gmail.com

Kassör
Göran Lofjärd
0722015429

Vice ordförande 
Jorma Räihä
070-3516846

Ledamot
Erik Wik
0702552453

Ledamot
Johan Humling
0739820464

Suppleant
Oliver Ekström 

Suppleant
Birgitta Räihä
  
Valberedningen Sammankallande
Camilla Humling
camilla@humling.eu

Valberedningen
Vakant