Styrelsen

Styrelsen

Efter årsmötet 2017 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande / ledamot 
Rolf Ågren Humling  
Lövlundsvägen 25
81491 Furuvik
0736 - 401 987
troskenfiske@gmail.com

Vice ordf./ ledamot 
Magnus Sundeborn
Ytterharnäsvägen 67
814 91 Furuvik
070-2297360

Kassör/ledamot
Linda Sundeborn
Ytterharnäsvägen 67
814 91 Furuvik
070-3915620
 
Sekreterare/suppleant
Robert Larsson
Vittåsvägen 17,
81491 Furuvik
manne.larsson@telia.com  

Ledamot
Erik Wik
Brinkvägen 1
814 70 Älvkarleby
0702552453

Suppleant
Göran Lofjärd
Lövlundsvägen 13
81491 Furuvik
0722015429

Suppleant
Mikael Forsblom
Vassvägen 11
81491 Furuvik
076-1112399

Suppleant
Jorma Räihä
070-3516846
  
Valberedningen Sammankallande
Camilla Humling
073-9035575

Valberedningen
Caroline Matscheko