Styrelsen

Styrelsen

Efter årsmötet 2019 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande / ledamot 
Rolf Ågren Humling  
Lövlundsvägen 25
81491 Furuvik
0736 - 401 987
troskenfiske@gmail.com

Vice ordf./ ledamot 
Magnus Sundeborn
070-2297360

Kassör/ledamot
Linda Sundeborn
070-3915620
 
Sekreterare/suppleant
Robert Larsson
Vittåsvägen 17
81491 Furuvik

Ledamot
Erik Wik
0702552453

Suppleant
Göran Lofjärd
0722015429

Suppleant
Mikael Forsblom
076-1112399

Suppleant
Jorma Räihä
070-3516846
  
Valberedningen Sammankallande
Camilla Humling
camilla,humling@gavle.se

Valberedningen
Caroline Matscheko