Nyheter

Ordförande har ordet

Tröskens fiskevårdsförening finns nu på TikTok

TVFV
@troeskenfiske

Välkommen att kolla in!


Styrelsen har efter samråd med Länstyrelsen Gävleborg och diskussion på årsmötet tagit beslut att införa minimimått på abborre, 15cm.
Detta för att abborren ska hinna leka minsta en gång, vilket gör att vi förbättrar förutsättningarna för fortplantning.
(Gäller ej tävlingar)

Mvh,
//Styrelsen