Nyheter

Ordförande har ordet

ÅRSMÖTE 21:a april kl.19
I klubbstugan 
Prisutdelning och fika.

Välkommen önskar styrelsen!


Styrelsen har efter samråd med Länstyrelsen Gävleborg och diskussion på årsmötet tagit beslut att införa minimimått på abborre, 15cm.
Detta för att abborren ska hinna leka minsta en gång, vilket gör att vi förbättrar förutsättningarna för fortplantning.
(Gäller ej tävlingar)

Mvh,
//Styrelsen