Nyheter

Ordförande har ordet

Nu är det bestämt datum för pimpetävlingar.

4st söndagar under februari, tiden är som vanligt kl.10-13

6/2, 13/2, 20/2 och 27/2

Välkommen önskar tävlingsledningen!

Styrelsen har efter samråd med Länstyrelsen Gävleborg och diskussion på årsmötet tagit beslut att införa minimimått på abborre, 15cm.
Detta för att abborren ska hinna leka minsta en gång, vilket gör att vi förbättrar förutsättningarna för fortplantning.
(Gäller ej tävlingar)

Mvh,
//Styrelsen