Nyheter

Ordförande har ordet

Styrelsen har efter samråd med Länstyrelsen Gävleborg och diskussion på årsmötet tagit beslut att införa minimimått på abborre, 15cm.
Detta för att abborren ska hinna leka minsta en gång, vilket gör att vi förbättrar förutsättningarna för fortplantning.


Mvh,
//Styrelsen

Äntligen!
Nu är det kodlås på bommen, när du åker ut på kvällen och det inte är någon kvar så låser du bommen. Kod: 17265
Se till att låset är låst hela tiden fast bommen är öppen. Dyrt lås.