Fiskeregler

Regler för fiske i Trösken:

För fiske i Trösken krävs giltigt fiskekort eller medlemskap i Tröskens FVF.

Maxmått på Gädda 80cm (gäddor över 80 cm återutsättes).
Minimimått Abborre 15cm
1 st. mjärde eller mörtstuga/person märkt med namn & mobilnummer

Max 2st. spön/person.
Max 10 st. angeldon eller ismetespön/person.
Ryssja och nätfiske är totalförbjudet!

Ålfiske förbjudet!

Visa hänsyn till andra fiskande, naturen och boende runt sjön.
Skräpa inte ner (skräpet tar du med dig hem).
Tänk på brandfaran!