Föreningen inför minimimått på Abborre

Styrelsen har efter samråd med Länstyrelsen Gävleborg och diskussion på årsmötet tagit beslut att införa minimimått på abborre, 15cm.
Detta för att abborren ska hinna leka minsta 1 en gång, vilket gör att vi förbättrar abborrfisket i sjön, och håller upp storleken.

Detta gäller allt fiske i Trösken, även tävlingar.

Mvh,
//Styrelsen