TRÖSKEN


Om sjön Trösken kan man läsa bl.a. följande: Stor skogssjö nära havet, på gränsen till Gävleborgs län. Gott om uddar och vikar. Hela sjön + tillflöden upplåts till fiske för allmänheten genom Tröskens Fiskevårdsförening. Medlemskap eller fiskekort krävs!

Areal: 510 ha varav endast en mindre del i Uppsala län.

             

trosken.gif (770382 byte) Klicka på bilden 
för större karta.


Vår klubbstuga ligger vacker belägen nära stranden vid Harnäsbadet.

Fiskebestånd: Abborre, Braxen, Mört, Lake, Ål, Sutare, Sarv, Ruda mm, totalt 14 arter.

I flera år, framför allt i slutet av 60-talet och i början/mitten av 70-talet gjordes ett flertal inplanteringar av olika sorters fisk, ex.:

1965- 300 kg sättål, 5000 st ensomrig gös.

1968- 5000 st ensomrig harr

1970- 7000 st ensomrig harr

1971- 6000 st ensomrig harr, 450 st tvåsomrig regnbåge

1972- 2000 st ensomrig gös

1973- 250 kg 3-4 årig gös

1977- 7000 st ensomrig gös

1978- 3000 st sättål, 7000 st ensomrig gös

1981- 125 kg fler somrig regnbågeTill startsidan