STYRELSEN


Efter årsmötet 2017 har styrelsen följande sammansättning:

Styrelse 2017
Ordförande / ledamot Rolf Ågren Humling Lövlundsvägen 25
81491 Furuvik
026-14 37 27
0736 - 401 987
rhumling@hotmail.com
 
 

 

 
Vice ordf./ ledamot Jorma Räihä Medoragatan 3
814 42 Skutskär
070-3516846Kassör/ledamot Linda Sundeborn Ytterharnäsvägen 67
814 91 Furuvik
070-3915620
 Sekreterare/suppl. Robert Larsson Vittåsvägen 17,
81491
Furuvik
 
manne.larsson@telia.com
 Ledamot Magnus Sundeborn Ytterharnäsvägen 67
814 91 Furuvik
070-2297360
 
 

 
Suppleant Erik Wik Brinkvägen 1
814 70 Älvkarleby
0702552453Suppleant Mikael Forsblom  Vassvägen 11
81491 Furuvik
076-1112399
 
Suppleant Christer Cerderqvist  070-7974199
  
Valberedningen Sammank.
Camilla Humling
073-9035575 

Valberedningen

Caroline Matscheko

 
  
 

Till startsidan