Hedersmedlemmar

1998  Roland Sörell
1999  Kurt Björk
2000  Ulf Sandin
2001  Inga-Britt  Hübinette, Rune Hübinette
2002  Mona Sjölén, Alf Sjölén
2003  Bo Bergsman
2004  Maud Fredriksson, Olle Fredriksson
2005  Kerstin Liljeqvist, Lennart Liljeqvist
2006  Ragnar Eriksson
2007  Ingrid Liljeqvist, Leif Liljeqvist
2008  Börje Erixsson
2009  Annikki Hansson
2010  Manfred Wieske
2011  Birgitta Andersson
2012 Åsa Ljungberg

Hedersmedlemmar utses av styrelsen.
Dessa har varit aktiva en längre tid.


 

Till startsidan